Kontakt

BOTOX-BRNO.cz

KLINIKA PLASTICKÉ A ESTETICKÉ CHIRURGIE ESTELA

Horníkova 34, 628 00 Brno
Tel.: +420 778 277 277
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Provozní doba klientské linky: Po - Pá 9-17
Provozní doby kliniky: veškeré zákroky a konzultace jsou domlouvány individuálně. 

Ambulance plastické chirurgie

MUDr. Tomáš Kubek, Ph.D.
plastický chirurg

Mudr. Tomáš Kubek, Ph.D.MUDr. Tomáš Kubek Ph.D. je atestovaný plastický chirurg s licencí České lékařské komory s praxí v oboru plastická chirurgie. Kvalifikaci získal na prestižní Klinice plastické a estetické chirurgie FN u sv. Anny v Brně. Kontinuálně se vzdělává ve svém oboru, pravidelně se účastní odborných konferencí, sympozií a seminářů v České republice i v zahraničí. Již za studií na lékařské fakultě pracoval jako asistent na Antomickém ústavu, kde získal perfektní znalosti anatomie, které jsou nezbytným předpokladem pro správné vykonávání jakéhokoliv chirurgického oboru.

MUDr. Tomáš Kubek Ph.D. provádí široké spektrum operací plastické a estetické chirurgie a chirurgie ruky. Kromě oboru plastické a estetické chirurgie se ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF Masarykovy univerzity zabývá regenerací poraněných periferních nervů. Je autorem a spoluautorem vědeckých publikací, z nichž některé byly publikovány a citovány ve významných světových časopisech s impact factorem jako např. Annals of Anatomy, Neurosciences Letters nebo Journal of Hand Surgery. MUDr. Tomáš Kubek Ph.D. je také autorem a spoluautorem celé řady odborných přednášek na konferencích v České republice i v zahraničí..

 

PROFESNÍ ŽIVOTOPIS - plastický chirurg MUDr. Tomáš Kubek Ph.D.

Vzdělání a kvalifikace

 • Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Komenského nám. 2 Všeobecné lékařství, 1999-2005
 • Společný chirurgický základ – absolvován, závěrečný test 4.4.2008
 • Atestace v oboru plastická chirurgie - 2012

Stáže

 • Massachusetts General Hospital, Shriners Hospital (Teaching Affiliate of Harvard Medical school) , Boston USA, Department of Surgery - Division of Plastic & Reconstructive Surgery, Divison of Burns Říjen 2007
 • Brigham and Women´s Hospital, Harvard Medical School, Boston, USA. Department of Endocrinology. Výzkum se zaměřením na strukturu a funkci receptoru Ca2+ ,Student, laborant, červenec - srpen 1999

Členství v odborných společnostech

 • Česká společnost plastické chirurgie ČLS JEP
 • International Confederation for Plastic Reconstructive & Aesthetic Surgery (IPRAS)
 • European Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery (ESPRAS)
 • Společnost popáleninové medicíny
 • Česká anatomická společnost
 • Česká společnost chirurgie ruky ČLS JEP

 

Vybrané publikace a přednášky

Publikace:

Morphological evidence of collateral sprouting of intact afferent and motor axons of the rat ulnar nerve demonstrated by one type of tracer molecule.Kubek T, Kýr M, Haninec P, Sámal F, Dubový P. Ann Anat. 2004 Jun;186(3):231-4.

Endoneurial extracellular matrix influences regeneration and maturation of motor nerve axons-a model of acellular nerve graft. Kubek T, Ghalib N, Dubový P. Neurosci Lett. 2011 Jun 1;496(2):75-9. Impact factor: 2,105

The effect of smoking on post-operative finger range of motion in patients with tendon grafts. Justan I, Ovesná P, Kubek T, Hýža P, Stupka I, Dvořák Z. In Vivo. 2011 Jul-Aug;25(4):697-702. Impact factor: 1,264

Arterialization of the Venous Network as a Solution to Obstructed Arterial System During Replantation. Kubek T., Stupka I., Veselý J. Acta Chir Plast. 2011;53(1-4):29-32.

Chirurgická prevence karcinomu prsu u pacientek s dědičným rizikem (Surgical Prevention of Breast Carcinoma in Patients with Hereditary Risk) Dražan L., Veselý J., Hýža P., Kubek T., Foretová L., Coufal O. Klinická onkologie, 2012, Supplementum: 78-83.

Vliv šlachového transferu extensor carpi radialis longus - extensor pollicis longus na funkci ruky (Treatment of a Ruptured Extensor Policis Longus Tendon by Extensor Carpi Radialis Longus Transfer) I. Justan, Z. Dvořák, T. Kubek, P. Hýža, I. Stupka, J. Veselý Acta Chirurgiae Orthopaedicae Et Traumatologiae Čechosl., 79, 2012, p. 367 – 369

Přednášky a postery:

The proximal first dorsal metacarpal artery free flap for reconstruction of complex digital defects. Hyza P, Kubek T, Vesely J, Drazan L, Choudry U. J Hand Surg Eur Vol. 2013 May;38(4):399-404. Epub 2012 Nov 14. Impact factor: dosud nezveřejněn

12th European Burns Association Congress Budapešť, 12.-15.9.2007 Case report: Burns induced by Giant Hogweed Kubek, T.; Jelinkova, Z.; Suchanek, I.; Brychta, P. Morphology 2011 September 4-7, 2011 Anatomický ústav 1. LF UK, Praha Poster: Endoneurial extracellular matrix influences regeneration and maturation of motor nerve axons-a model of acellular nerve graft Kubek T., Ghalib N., Dubový P.

XI. Sjezd České Společnosti Chirurgie Ruky s mezinárodní účastí 21.-22. říjen 2011 Harmony Club Hotel Špindlerův Mlýn Přednáška: Arterializace venózního řečiště palce při replantaci Kubek T., Stupka I., Veselý J. Abstract book pp. 25 a 26

  

Motto: Kvalitní informace, vysoká erudice a dobrá cena = spokojený zákazník

Tomáš Kubek 
Back to top